Kontakt

SRPSKA TROJKA


Ulica:
Industrijska zona bb, Subotište

Telefon:
+381 22 482 710

Email:
bistro1881@gmail.com

 

Đorđe Ranković Slavica Marković Milorad Đukić
Savetnik programa SRPSKA Trojka Direktor BISTRO 1881 Direktor prodaje
Kontakt: +381 64 820 1200 Kontakt: +381 64 820 1229 Kontakt: +381 64 820 1207

Proizvodi i puni:
“BISTRO 1881” d.o.o.


Industrijska zona bb, Subotište

Matični broj: 20778059
PIB: 107305671